Telefon: +36 1 6333 841

Szolgáltatási szerződés feltételei

E-Talking Club™ VideoNet alapú nyelvi képzés szolgáltatói szerződési feltételei.

KÉRJÜK, HOGY AZ E-TALKING CLUB™ VIDEO-NET ALAPÚ NYELVI KÉPZÉSÉNEK MEGKEZDÉSE  VAGY AZ E-TALKING CHANNEL SZOFTVER LETÖLTÉSE, ILLETVE A TARTALMAK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBIAKAT!

A jelen dokumentumban (szolgáltatói szerződés) megfogalmazott szerződéses feltételek (Feltételek) összefoglalják és meghatározzák azokat az előírásokat, melyek irányítják és szabályozzák a E-Talking Club Limited (rövidített megnevezése: ETC Ltd. vagy Szolgáltató) First Floor, Unit 3, Temple Place, 247 The Broadway, London, SW19 1SD, UK; Cégjegyzék száma: 6949824; EU adószáma: GB 991 141225; Magyarországi levelezési címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 6.; E-mail címe: info@englishtalkingclub.com és/vagy az ETC Ltd. szolgáltatások hivatalos regionális értékesítését biztosító E-talking Network Limited (rövidített megnevezése: ETN Ltd. vagy Értékesítő) First Floor, Unit 3, Temple Place, 247 The Broadway, London, SW19 1SD, UK; Cégjegyzék száma: 08281227; EU adószáma: GB 151 1845 31; E-mail címe: info@etalkingnetwork.com, valamint Ön, mint a szolgáltatások igénybe vevője (“Ön” vagy “Felhasználó”) közötti jogviszonyt.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Feltételeket, és csak akkor fogadja el azokat, regisztráljon az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatásokra, kapcsolódjon rá és használja a szolgáltatásokat (mindösszesen a szolgáltatás igénybevétele),  ha egyetért a használat feltételeivel.

 

1. Szekció: Szerződés megkötése, a Feltételek elfogadása

1.1. Az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatások, Tartalmak, Szoftverek, ETC™-webhelyek letöltéséhez és/vagy használatához először a Felhasználónak el kell fogadnia a szolgáltatási szerződési feltételeket. A Feltételeket a szolgáltatási szerződés elfogadására szolgáló lehetőségre kattintva fogadhatja el. A Feltételek az elfogadásuk napjától addig érvényesek, amíg a Felhasználó vagy az ETC Ltd.  fel nem mondja őket a 13. szekció bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Ha nem fogadja el a Feltételeket, nem fog hozzájutni a szolgáltatásokhoz. Ha nem fogadja el a feltételeket, nem tudja használni a szolgáltatásokat.

1.2. A Felhasználó nem használhatja a szolgáltatásokat, és nem fogadhatja el a szolgáltatási szerződési Feltételeket, ha: (a) nem érte még el a 18 éves kort (ha 7 és 18 között van, és szülői beleegyezéssel rendelkezik, akkor használhatja a szolgáltatásokat); (b) ha le van tiltva a szolgáltatások használatáról a Magyarországon, a lakóhelyéül szolgáló országban, vagy abban az országban alkalmazandó jogszabályok szerint, ahol a szolgáltatásokat használja; vagy (c) olyan országban tartózkodik, ahol nem nyújtjuk a szolgáltatásokat.

1.3. Ha a Felhasználó 7 és 18 év között van, és használja a szolgáltatásokat, az ETC Ltd. kérheti annak igazolását, hogy rendelkezik szülői beleegyezéssel, és a szülei elfogadták helyette a szolgáltatási szerződési feltételeket. Ha az ETC Ltd. mégsem kéri ennek bizonyítását, akkor is az ETC Ltd. azt feltételezi, hogy ez a helyzet, és ezt szem előtt tartva nyújtja a szolgáltatásokat.

1.4. Néhány országban előfordulhat, hogy a ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatásokat az ETC Ltd. helyi partnere bocsátja rendelkezésre. Ebben az esetben a helyi partner a saját szolgáltatási feltételeinek (helyi feltételek) elfogadására kérheti. A helyi feltételek és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a helyi feltételek érvényesek az adott ellentmondás mértékéig.

2. Szekció: Feltételek változásai

Az ETC Ltd. időről időre módosíthatja a jelen Feltételeket. Az ETC Ltd.  a módosításokat az ETC™-webhelyeken is közzé teszi. A módosítások közzétételükkor lépnek érvénybe. Kérjük, rendszeres időközönként olvassa el a Feltételeket. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Feltételek kifejezett elfogadásával, illetve a Szoftverek, Tartalmak és/vagy ETC™ -webhelyek a Feltételek közzétételét követő használatával a módosított Feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, lehetősége van arra, hogy a 13. szekció bekezdésnek megfelelően felmondja az ETC Ltd. -vel kötött szolgáltatási szerződét.

2.1. A Szolgáltató a Feltételeket érintő minden lényeges változtatásról életbe lépésük előtt kellő időben előzetesen értesíti a Felhasználót (értesítési időszak).

2.2. Az értesítési időszak eltelte után a Felhasználó lehetőséget kap a megváltozott Feltételeket elfogadására – általánosságban az “Elfogadom” gombra kattintással – ha ez a gomb vagy funkció rendelkezésre áll az adott szolgáltatás felhasználói felületén. A szolgáltatást csak akkor használhatja a továbbiakban is, ha elfogadja a megváltozott Feltételeket.

2.3. A Felhasználó akkor is elfogadja a megváltozott Feltételeket, ha az értesítési időszak eltelte után továbbra is használja a szolgáltatást. Ebben az esetben a Felhasználó elfogadja, hogy a megváltozott feltételek életbe lépésétől kezdődően őt jogilag kötelező érvényű megállapodás köti, és a Szolgáltató is úgy tekinti őt, mint akire kötelező érvényűek a Feltételek. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, lehetősége van arra, hogy a 13. szekció bekezdésnek megfelelően felmondja az ETC Ltd.-vel kötött szolgáltatási szerződét.

3. Szekció: Szolgáltatási terület

3.1. A Szolgáltatás csak bizonyos országokban működik (pl. Magyarország). Ha a Felhasználó nem ilyen országban tartózkodik, nem biztos, hogy tudja használni a szolgáltatást. Kérjük ebben az esetben keresse meg az Ön Értékesítő partnerét, hogy megbizonyosodhasson, hogy az adott országban a szolgáltatás elérhető.

4. Szekció: Regisztrálás a szolgáltatásokra

4.1. Az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatások csak úgy érhetők el, ha a Felhasználó személyes adatokat is közöl a szolgáltatásokra történő regisztrációs eljárás során, vagy a szolgáltatások folytatólagos használatának részeként.

4.2. A regisztrációs adatok kitöltése, ellenőrzése és az ETC Ltd. történő elfogadása után a Felhasználó ETC™ licenc kulcsot kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

4.3. A regisztráció után az E-Talking Channel™ alkalmazás első használata előtt Felhasználói fiók létrehozására fogjuk kérni, valamint hogy adjon meg egy felhasználónevet az e-mail címét használva és egy jelszót. A szolgáltatásunkat csak a Felhasználói fiókján keresztül tudja használni. Tanácsos nehezen kitalálható, betűket, számokat és szimbólumokat egyaránt tartalmazó jelszót választani. A Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználónév és a jelszók titkosságát megőrizze. Ennek megfelelően a Felhasználó azt is elismeri, hogy egyedül ő tartozik felelősséggel minden olyan tevékenységért, amely a fiókján keresztül történik. Az ETC Ltd. nem felelős a felhasználónév és/vagy jelszók jogosulatlan használatából adódó problémákért. Ha a Felhasználó észreveszi, vagy gyanakszik, hogy valaki jogosulatlanul használja a felhasználónevét, jelszavait vagy fiókját, akkor köteles azonnal értesíteni az ETC Ltd.

4.4. Amikor a Felhasználó kitölti a regisztrációs adatokat és az Elküld gombra kattint úgy át lesz irányítva a fizetést bonyolító és a fizetésének biztonságát garantáló PayPal.com hivatalos oldalára (a PayPal egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott).

5. Szekció: Meghatározások

Amennyiben ezen szolgáltatási szerződési Feltételek nem tartalmaz kifejezetten ellenkező értelmezést, úgy az abban foglalt fogalmak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

5.1. Az ETC™ nyelvi képzési termékcsomag kibocsátó: E-talking Club Limited (rövidített megnevezése: ETC Ltd.) First Floor, Unit 3, Temple Place, 247 The Broadway, London, SW19 1SD, UK; Cégjegyzék száma: 6949824; EU adószáma: GB 991 141225; a licence jogok forgalmazásának jogosultja, az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési termékcsomag fejlesztője, gyártója, valamint VideoNet rendszer üzemeltetője.

5.2. ETC™ nyelvi képzési termékcsomag (ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatás): Az ETC Ltd. speciális módszertanát használó VideoNet alapú nyelvi oktató termékcsomag a hozzá tartozó licencjoggal, havi szolgáltatás vagy egyösszegű formájában biztosítva.

5.3. A havi szolgáltatás időtartama: folytatólagos (ismétlődő) havi szolgáltatás, vagyis a szolgáltatás licence kulcsának biztosításának azonos napjától (időpontjától) a következő hónap azonos napjáig (azonos időpontjáig) ismétlődve.

5.4. Az egyösszegű szolgáltatás időtartama: 24 hónapos szolgáltatás, a szolgáltatás licence kulcsának biztosításának azonos napjától (időpontjától) a rákövetkező 24-ik hónap azonos napjáig (azonos időpontjáig).

5.5. A szolgáltatás formája: weben elérhető, regisztrációhoz és egyéni licenc kulcshoz kötött online VideoNet alapú nyelvi képzés.

5.6. Az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatását igény bevevő személy megnevezése: Felhasználó.

5.7. ETC™ licenc kulcs: a Szolgáltató által a Felhasználó regisztrációja és/vagy a szolgáltatási díj kiegyenlítése után a Felhasználó részére biztosított és a regisztrációjában megadott e-mail címre elektronikus formában megküldött egyedi azonosító kulcs a szolgáltatások igénybevételéhez.

5.8. Felhasználói fiók: A Felhasználó egyedi licenc kulcsa alapján létrehozott felhasználói névvel és az általa megadott jelszóval védett fiókja.

5.9. Tartalom: Az összes online felületen biztosított vagy elektronikus formában megküldött képzési anyagok (akár hang, akár képi anyagok), tartalmak, leírások, útmutatók, szoftverek és alkalmazások összefoglaló neve, megjelölése.

5.10. ETC™-webhelyek: www.e-talkingclub.com, www.e-talkingchannel.com

5.11. Az online anyagok letöltésének web címe: www.e-talkingclub.com

5.12. Az E-Talking Channel™ alkalmazás: Szolgáltató kizárólagos jogokkal rendelkező egyedi szoftvere, melyen keresztül a Felhasználó online tud összekapcsolódni a tudásszintjének megfelelő kikérdező, beszélgető partnerekkel, valamint a kikérdező tanárokkal, napi kikérdezésre, 100, 200 illetve 400 kérdésenként vizsgákra a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt.

5.13. Az E-Talking Channel™ szolgáltatás igénybevételének időtartama: hétfőtől vasárnapig, reggel 6.00 órától este 22.00 óráig.

5.14. Az E-Talking Channel™ szolgáltatás napi alkalmankénti igénybevételének korlátja: nincs, vagyis a korlátlan napi bejelentkezés biztosított.

5.15. Az E-Talking Channel™ szolgáltatás alkalmankénti igénybevételének időtartama: alkalmanként max. 15 perc.

5.16. Az ETC™ módszertanának szigorú betartásának meghatározása: (a) A Felhasználó heti 5 napon, napi egy alkalommal a videó anyag megfelelő fejezeteinek áttekintését követően bejelentkezik az E-Talking Channel™ alkalmazásra és teljesíti a soron következő 20 kérdésből és 20 válaszból álló válasz panelt; (b) A 6000 kérdés és 6000 válasz, azaz a 300 panelt a szolgáltatási szerződés létrejöttétől számított maximum 17 hónapon belül teljesíti legalább 80%-os eredménnyel, a havi módszertani útmutatókban foglaltak szerint.

6. Szekció: Szolgáltatás

6.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési módszertana szakmailag megalapozott, kipróbált éppen ezért alkalmas a forgalmazás céljaként megjelölt fogyasztói igény kielégítésére. A fogyasztói igény az adott nyelvnél: 3.000 kérdés és válasz panelnél kommunikációképes nyelvtudás megszerzése, 6.000 kérdés és válasz panelnél középfokú beszélt nyelvtudás megszerzésének lehetősége. A Szolgáltató a termékhez folyamatos fejlesztést végez, melyhez felhasználja az értékesítésben felhalmozott információkat is.

6.2. Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési teljes módszertanának paraméterei a következők: (a) ETC™ nyelvi képzésének módszertanának leírása; (b) 6.000 kérdés és válasz online elérhető hang anyaga, (c) 6.000 kérdés és válasz online elérhető videó anyaga; (d) A szolgáltatás része egy, a módszer elsajátításhoz szükséges online szoftver használati joga is (továbbiakban alkalmazás hozzáférés) amely az E-Talking Channel™ (továbbiakban alkalmazás); (e) e-exercise book (e-munkafüzet) formátumban kitölthető, az adott nyelvi fejlődést támogató gyakorló munkafüzeti anyagok.

6.3. Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzés szerkezeti felépítése: (a) heti hét napon (06-22 h között); alkalmanként maximum 15 perc aktív beszéd idő; (b) 5 panelenként 1 alkalommal ellenőrző beszélgetés maximum 15 percben; (c) 10 panelenként 1 alkalommal ellenőrző beszélgetés maximum 15 percben, (d) 20 panelenként 1 alkalommal ellenőrző beszélgetés maximum 15 percben.

6.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a módszertan részeként az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzést alkalmazó Felhasználónak napi rendszerességgel szükséges, hogy kommunikáljanak az E-Talking Channel™ szoftveren keresztül. A napi alkalmanként maximum 15 perc aktív beszédidő lebonyolítására a módszertan pontos iránymutatást közöl.

6.5. A Szolgáltató a Felhasználónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától az alábbiakat biztosítja: (a) az ETC™ nyelvi képzésének módszertanának adott hónapra vonatkozó leírását elektronikus formában; (b) az ETC™ nyelvi képzési anyag első hónapjának (400 kérdés-válasz) online elérhető hang anyagát; (c) az ETC™ nyelvi képzési anyag első hónapjának (400 kérdés-válasz) online elérhető videó anyagát; (d) online letölthető E-Talking Channel™ szoftvert; (e) Felhasználói licence kulcsot a E-Talking Channel™ szoftverhez.

6.6. A Szolgáltató a Felhasználónak a képzési anyagban történő egyéni haladásának megfelelően rendelkezésére bocsátja online formában az elkövetkezendő egy hónap képzési anyagának hang, illetve videó anyagát. Vagyis a Szolgáltató a Felhasználó részére az aktuális képzési anyag biztosítását nem egész hónaphoz köti, hanem egyedül a Felhasználó haladási üteméhez.

6.7. Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési szolgáltatás célja a sikeres nyelvi kommunikáció elérése az adott nyelven a teljes termékcsomagban foglalt (6.000 kérdés és válasz) ECL szóbeli középfokú szinten. A Szolgáltató rögzíti, hogy a Magyarországon honos nyelvi módszertan teljes képzési anyaga a következőképpen feleltethető meg a tudásanyagot figyelembe véve: ECL középfokú szóbeli vizsga (B2) letételéhez szükséges tudásanyag.

6.8. A Szolgáltató minden gazdaságilag ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy (a) a szolgáltatás ideje alatt a Felhasználó hozzáférhessen a szolgáltatásokhoz indokolatlan megszakítás, zavar, késedelem nélkül; (b) a szolgáltatásban beállt zavart, megszakítást, késedelmet a legrövidebb időn belül elhárítsa, vagy minimális szinten tartsa.

6.9. A Szolgáltató amennyiben a Felhasználó a havidíjas képzési szolgáltatását fizette elő, a szolgáltatást határozatlan időre, havonta megújuló online szolgáltatásként biztosítja a Felhasználó felé.

6.10. A Szolgáltató amennyiben a Felhasználó az egyösszegű képzési szolgáltatását fizette elő, a szolgáltatást 24 hónapos képzési időre, online szolgáltatásként biztosítja a Felhasználó felé.

6.11. A Szolgáltató amennyiben a Felhasználó az egyösszegű képzési szolgáltatását fizette elő az alábbi többlet szolgáltatásokat biztosítja a havidíjas képzéssel szemben a Felhasználónak: (a) Amennyiben a módszertant szigorúan betartva halad a Felhasználó, és 17 hónap alatt a tananyag végére ér, akkor a szerződés maximális időtartamáig jogosult egy második nyelv licenc-kulcsára; (b) Nyelvvizsga garancia: Amennyiben a Felhasználó a módszertant követve a tananyag végére ér és ECL (B2) középfokú, szóbeli nyelvvizsgát tesz, az ETC Ltd. egy alkalommal átvállalja a nyelvvizsga díját; (c) Pénz Visszafizetési Garancia „Bele mersz vágni?” akció keretén belül igaz az alábbiak szerint: Amennyiben a Felhasználó a havi módszertani útmutatókat szigorúan betartva halad, a módszertan szerint a képzést maximum 17 hónap alatt lezárja és ezt követően sikeres ECL szóbeli középfokú nyelvvizsgát szerez 6 hónapon belül az adott nyelvből, akkor az első 50 fenti feltételeket teljesítő Felhasználó számára az ETC Ltd. a jelen szolgáltatási szerződés egyösszegű képzési díját teljes egészében a Felhasználó számára visszafizeti.

6.12. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a havidíjas szolgáltatását az adott hónapra el se indítsa vagy teljesen felfüggessze a Felhasználónak, míg az az adott szolgáltatási havi díjat teljes egészében ki nem fizeti.

6.13. A Szolgáltató biztosítja, hogy amennyiben a Felhasználó a havidíjas képzési szolgáltatását fizette elő és a Felhasználó a havi szolgáltatási díj kifizetését bármely okból felfüggeszti vagy szünetelteti, de az utolsó nem teljesített fizetés esedékességétől számított 3 naptári hónapon belül a Felhasználó jelzi a Szolgáltató felé képzésének folytatási igényét, úgy a képzését a Felhasználó ott tudja folytatni, ahol azt korábban abbahagyta, amennyiben a Felhasználó a mindenkori aktuális képzési díjat vállalja, valamint teljesíti. Három naptári hónapot meghaladó fizetés szüneteltetése esetén az adott Felhasználó Felhasználói fiókja törlődik, a megkezdett képzésének folytatására továbbá nincs lehetősége. Ezután a nyelvi képzés ismételt igénybevétele, ismételt regisztráláshoz kötődik.

6.14. A Felhasználó elfogadja és követi mindazon útmutatásokat, melyeket a szolgáltatásokkal kapcsolatban megismert, és nem kezd olyan tevékenységbe, mely összeférhetetlen a szolgáltatással, vagy zavart okoz a szolgáltatásban vagy bármely szerverben, hálózatban vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely berendezésben.

6.15. Műszaki fejlesztés és karbantartás következtében időről időre előfordulhat, hogy ETC Ltd.  az E-Talking Channel™ alkalmazás, a Tartalmak vagy az ETC Ltd. hivatalos webhelyeit, illetve az azok használatát lehetővé tevő infrastruktúra karbantartására vagy frissítésére kényszerül. Ennek következtében az ETC Ltd.  ideiglenesen szüneteltetheti vagy korlátozhatja az alkalmazás, a Tartalmak vagy az ETC Ltd. hivatalos webhelyek némelyikének vagy mindegyikének használatát, hozzáférhetőségét a karbantartáshoz és/vagy frissítéshez szükséges idő erejéig. Amennyire a körülmények megengedik, és amennyiben nem sürgős beavatkozásról van szó, az ETC Ltd., az ETC Ltd. hivatalos webhelyein előre közzéteszi a szüneteltetés vagy korlátozás dátumát és időpontját. Abban az esetben, ha ilyen módon szüneteltetjük vagy korlátozzuk az alkalmazás, Tartalmak vagy az ETC Ltd. hivatalos webhelyeinek bármelyikének használatát, hozzáférhetőségét a Felhasználó nem jogosult semmilyen kártérítésre.

6.16. Minőség. Az ETC Ltd. részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásainak műszaki minősége mindig magas színvonalúak legyenek, de ennek ellenére az ETC Ltd. nem tudja garantálni az alkalmazásának, a Tartalmak vagy az ETC Ltd. hivatalos webhelyeinek fennakadás, késedelem vagy más hibák nélküli működését. Számos tényező befolyásolhatja a kommunikáció minőségét, valamint az alkalmazásának vagy az ETC Ltd. hivatalos webhelyeinek használatát, és a kommunikáció sikertelenségét okozhatja, korlátozás nélkül beleértve a következőket: a helyi hálózat, a tűzfal, az internetszolgáltató, a nyilvános internet és az energiaellátás. Az ETC Ltd. nem vállal felelősséget az ilyen tényezők vagy más, a befolyásán kívül eső tényezők hibájából vagy meg nem felelősségéből fakadó megszakításokért, fennakadásokért vagy késedelmekért.

7. Szekció: Rendszerkövetelmények

7.1. Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési szolgáltatás csak olyan eszközzel használható, amelyek kompatibilisek vele. A szolgáltatás használatához olyan eszközre van szükség, pl. számítógépre (PC), amelyre telepítve van az E-Talking Channel™ alkalmazás, rendelkezik internet eléréssel és bizonyos szoftverekkel (pl. operációs rendszer, böngésző, média lejátszó program, stb.), továbbá mikrofonos fejhallgató vagy mikrofon és hangszóró és webkamerákat, amiknek az árát vagy esetleges havi díját ezen szerződés szolgáltatási díja nem tartalmazza. Mivel az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatás használatához számítógép (PC), program és internet elérés szükséges, a szolgáltatás elérhetőségét és használhatóságát ezek mind befolyásolják. Javasoljuk a nagy sebességű internet használatát. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendszer követelmények biztosítása a Felhasználó felelőssége.

7.2. A Szerződő Felek tájékoztatásul rögzítik, hogy az E-Talking Channel™ aktuális és minimális rendszerkövetelményeinek felsorolása, valamint a leírása a Szolgáltató www.e-talkingchannel.com hivatalos weboldalán tájékoztató jelleggel elérhetőek. A rendszer követelmények változtatási jogát a fejlesztések függvényében a Szolgáltató fenntartja magának.

8. Szekció: Garancia

8.1. Az ETC™ VideoNet alapú nyelvi képzési szolgáltatás maradéktalan és teljes (6.000 kérdés és válasz) igénybevétele esetén a Szolgáltató garantálja azt, hogy amennyiben a Felhasználó középfokú szóbeli nyelvvizsgát kíván szerezni, nyelvi szintje megfelel majd az ECL Magyarországon akkreditált nyelvvizsga rendszer által támasztott nyelvi követelményrendszernek.

8.2. A Szolgáltató garancia vállalása a következőket jelenti: World Wide Quality Guarantee (WWQG): Amennyiben a módszertant szigorúan betartva halad a Felhasználó, akkor tudásszintje az ECL szóbeli középfokú szintű tudást eléri, ha mégsem, akkor nyelvi képzését ezen nyelvi tudásszint eléréséig további havi szolgáltatási díj befizetések nélkül a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. A garancia vállalás szempontjából nem lényeges, hogy a Felhasználó az egyösszegű, vagy a havidíjas képzést vásárolta meg, a ETC Ltd. mind két előfizetési módra biztosítja a fentiekben meghatározott garanciát (WWQG).

8.3. A Felhasználónak a garanciális igényének érvényesítését a Szolgáltatónak írásban kell jeleznie. A Szolgáltató minden esetben a WWQG garancia biztosításához adatokat kér be, úgy mint – teljesség igény nélkül -: nyelvvizsga dokumentumokat , egyéb információk. Amennyiben a Szolgáltatónak a rendelkezésre álló információk alapján nem egyértelműen bizonyított, hogy a Felhasználó eleget tett a részéről a garancia biztosításához szükséges feltételeknek, úgy hiánypótlásra szólíthatja fel a Felhasználót, illetve végső esetben megtagadhatja annak a biztosítását.

9. Szekció: Szolgáltatási licenc

9.1. A szolgáltatáson keresztül elérhető Tartalom és egyéb szoftveralkalmazások nem eladók, ezekhez a Szolgáltató csak licence jogot ad a Felhasználónak.

9.2. Az összes online felületen biztosított, elektronikus vagy postai úton megküldött Tartalom valamint maga a módszertan (ezeknek a megfelelő ütemezése, kombinálása) szerzői jogi védelem alatt állnak.

9.3. A szolgáltatással kapcsolatos összes tulajdonosi jog, így a szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és jogosultság az ETC Ltd. illeti meg, ideértve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, függetlenül attól, hogy ezek a jogok bejegyzett jogok-e vagy sem, illetve függetlenül attól, hogy ezek mely ország joga alapján állnak fenn.

9.4. Az ETC Ltd. a Felhasználó számára nem átruházható, nem továbbadható, személyes licenc kulcsot biztosít a szolgáltatások használatához (ideértve a szolgáltatások részeként nyújtott Tartalmakat) az ETC Ltd. által nyújtott formában. Az  ETC™ licenc kulcs felhatalmazza a Felhasználót arra, hogy a feltételekkel összhangban a szolgáltatást használja és által nyújtott előnyöket élvezze.

9.5. A Felhasználó részére online felületen biztosított, elektronikus vagy postai úton megküldött Tartalmak valamint a szolgáltatások csak és kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználásra és célokra vehetik igénybe. Az online felületen biztosított, elektronikus vagy postai úton megküldött Tartalmak valamint a szolgáltatásokat egyben vagy részleteikben sem reprodukálhatják, nem szerkeszthetik, nem módosíthatják, változtatására, származékos mű készítésére, visszafejtésére, dekompilálására, vagy a forráskód bármely más módon történő kivonására nem adhatja el, nem kereskedhet vele, és nem árulhatja.

10. Szekció: A szolgáltatás által nyújtott tartalom és a tartalmakkal kapcsolatos jogok

10.1. A szolgáltatáson keresztül elérhető valamennyi Tartalomért, amelyek ezen szolgáltatási szerződés keretében a biztosított szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetőek kizárólagos felelősséggel az ETC Ltd. tartozik.

10.2. A szolgáltatás részeként elérhető Tartalmat a harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogai védhetik (például a partnerek, szponzorok, vagy ezek ügynökeinek jogai, akik a Tartalmat az ETC Ltd. rendelkezésére bocsátják).

10.3. A Felhasználó nem jogosult a Tartalmat (egészben vagy részben) módosítani, bérbe adni, kölcsönözni, értékesíteni, azt más módon átruházni vagy az alapján származékos művet alkotni, vagy a Tartalom keretén belül licencet nyújtani.

11. Szekció: Fizetés

11.1. A Szolgáltató ár garancia vállalása a következőket jelenti: Azon Felhasználóknak, akik a havidíjas képzést fizettek elő a képzésük folyamatos (megszakítás nélküli) fizetésének ideje alatt garantáltan nem emelkedik a havi képzési díja.

11.2. Az ETC Ltd. ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatásának megvásárlására a PayPal.com biztosít hitelkártyás/bank kártyás illetve PayPal számlás fizetési felületet.  Az ETC Ltd. fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint eltávolítsa, kibővítse vagy módosítsa az elérhető fizetési módokat.

11.3. Ismétlődő fizetések. Ha a Felhasználó előfizetéses alapon vásárolja az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatást (havi díjas szolgáltatás), akkor a Felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy ez ismétlődő fizetést jelent, és hogy – addig, amíg az adott a szolgáltatásra szóló előfizetést a Felhasználó vagy az ETC Ltd. meg nem szünteti – az ETC Ltd. felé azzal a fizetési móddal kell teljesítenie a fizetéseket.

11.4. Mivel az ETC™ VideoNet nyelvi képzési folyamatos szolgáltatást igényel alap értelmezésként a fizetésre automatikus fizetés van beállítva. (a) Hacsak a Felhasználó nem mondja le az automatikus fizetést úgy ezt a fizetést automatikusan engedélyezi a rendszer, amikor a Felhasználó a havidíjas képzési szolgáltatást vásárol; (b) a jövőben (kizárólag a havidíjas szolgáltatás választása esetén) ezután mindig ugyanezzel az összeggel terheljük meg a Felhasználó hitelkártyáját, amikor a Felhasználónak a képzési szolgáltatás havi fordulópontja eljön. (c) ha a Felhasználó nem kívánja engedélyezni az automatikus fizetést, a havi előfizetés lemondása oldalon azt bármikor letilthatja.

12. Szekció: Visszatérítés

12.1. Ha közvetlenül az ETC Ltd.-től vagy az ETN Ltd.- től vásárolta meg az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatást, akkor jogosult egy nyolc (8) napos visszamondási időszakra (Elállási időszak), feltéve, ha nem kezdte el bármilyen módon használni az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatást, amely esetben az Elállási időszak érvényét veszti, és a vásárlás visszavonására vagy visszatérítésére többé nincsen mód.

12.2. Az ETC™ VideoNet nyelvi képzési szolgáltatás használatának minősül bármely a Felhasználói fiók létrehozása, Tartalom letöltése, az E-Talking Channel™ alkalmazás letöltése és/vagy használata.

12.3. Ha a Felhasználó úgy véli, hogy az ETC Ltd. hibásan számolt fel díjat, a díj felszámolásától számított 30 napon belül jeleznie kell ezt az ETC Ltd. felé. 30 napnál régebben kiszámlázott díjakat nem térítünk vissza.

12.4. Az ETC Ltd. fenntartja a jogot a visszatérítési kérelmek visszautasítására, ha ésszerű meglátása szerint úgy véli, hogy (a) a Felhasználó megpróbál visszaélni a visszatérítési szabályzattal, például úgy, hogy ismétlődően visszatérítést kér ugyanarra a szolgáltatásra vonatkozóan; (b) a felhasználó megszegi a jelen Feltételeket.

12.5. A jelen visszatérítési szabályzat nincs hatással a Felhasználó törvényben meghatározott jogaira.

13. Szekció: A szerződés megszűnése, és a megszűnés következményei

13.1. A jelen havidíjas szerződés addig marad érvényben, amíg a Felhasználó vagy az ETC Ltd. meg nem szünteti.

13.2. Amennyiben a Felhasználó a 24 hónapos előfizetést vásárolta meg úgy a szolgáltatási szerződés a létrejöttétől számított 24 naptári hónap után megszűnik.

13.3. Az ETC Ltd. a jelen havidíjas szolgáltatási szerződést a szolgáltatási időpont megújulás fordulónapjának időpontjával bármikor felmondhatja, ha minimum 5 nappal a szolgáltatás megszüntetése előtt írásban értesíti a Felhasználót azon az e-mail címen, amelyet a Felhasználó a regisztrációs adatok között megadott, vagy bármely más módon, amely biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatási szerződés felmondásáról értesüljön.

13.4. Az  ETC Ltd. bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást azonnali hatállyal, az értesítési időszak betartása nélkül is, ha: (a) Felhasználó megszegi a Feltételeket; (b) ha a Felhasználó egyértelműen jelezte (akár közvetlenül, akár tetteiben, kijelentéseiben vagy másképp), hogy nem kíván megfelelni a Feltételeknek; (d.) ha az ETC Ltd. vagy bármely szolgáltatóját vagy partnerét, aki a szolgáltatást vagy annak bármely részét nyújtja az ETC Ltd. részére vagy az ETC Ltd. együtt, jogszabály kötelezi a szolgáltatás vagy annak bármely része megszüntetésére (például ha megváltozott a jogszabály, vagy bírósági határozat vagy ítélet alapján a szolgáltatás vagy annak bármely része jogellenessé válik, vagy azt jogellenesnek ítélik).

13.5. A jelen szolgáltatási szerződés megszüntetése nem érint semmilyen jogot, kötelezettséget vagy követelést, melyet a Felhasználó vagy az ETC Ltd. szerzett vagy magára vállalt a szolgáltatási szerződés időtartama alatt.

13.6. A Felhasználó nem jogosult a szolgáltatások használatára, ha nem fogadja el a megváltozott Feltételeket, vagy ha a jelen szolgáltatási szerződés megszűnik, például azért, mert akár a Felhasználó, akár az ETC Ltd. megszünteti.

14. Szekció: Adatvédelem

Az ETC Ltd. az alábbi adatvédelmi és – kezelési elveket és politikát alkalmaz -, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szekcióban meghatározott elvárásoknak. A jelen szekció célja, hogy tevékenységünk minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

14.1. Az ETC Ltd. a hivatalos weblapján a www.e-talkingclub.com közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatát magára nézve kötelezően betartja.

14.2. A Felhasználó hozzájárul ezen szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban rögzített személyi adatait, a monitorozással kapcsolatos teljesítményét és annak adatait (mint személyes adatokat) a személyének azonosítására alkalmas módon a Szolgáltató digitálisan és írásban rögzítse és minden adatát az ügyfélcsoport statisztikai kimutatásaihoz név nélkül (vagy egyéb a személyére visszakövethető módon) felhasználhassa.

14.3. A Felhasználó elfogadja, hogy ezen szolgáltatási szerződéshez online rögzített regisztrációs adatokat önkéntesen, a szolgáltatás igénybevétele érdekében adta meg. A Felhasználó hozzájárul, hogy az online rögzített regisztrációs adatokat a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatási szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetve az opcionális szolgáltatások teljesítése érdekében a szolgáltatási szerződés érvényességi tartama alatt nyilvántartsa, valamint azt saját nyilvántartási céljára felhasználja.

14.4. A Felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabály alapján az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozásról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről tájékoztatást kérhet. Személyes adatai helyesbítését kérheti, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat és a jogellenes adatkezeléssel okozott kár megtérítését is követelheti.

14.5. A Felhasználóval hozzájárul és elfogadja, hogy a Szolgáltató minőségbiztosítási okok illetve az esetleges reklamációs panaszok utólagos kivizsgálásnak lefolytatása miatt minden az E-Talking Channel™ folytatott beszélgetést rögzít és archivál minimum 1 hónap, de maximum 3 hónapig. A Szolgáltató kijelenti, hogy ezeket az anyagokat harmadik félnek semmilyen körülmények között ki nem adja, kivétel, ha erre bírósági határozat szólítja fel.

15. Szekció: Vis Maior kikötések

15.1. Vis Maior esetén a Szolgáltató és a Felhasználó nem tehető felelőssé ezen szolgáltatási szerződésben lévő kötelezettségeinek teljesítéséért.

15.2. A Szolgáltató nem tartozik kártérítéssel, és nem felelős azért, ha elmulasztja teljesíteni a jelen szolgáltatási szerződés értelmében vállalt bármely kötelezettségét, vagy késedelmesen teljesít, amennyiben ez a Szolgáltató hibáján kívül következik be (Vis Maior Esemény), különös tekintettel (de nem korlátozva) az alábbiakra: (a) az állami, vagy magán telekommunikációs hálózatok nem állnak rendelkezésre; (b) bármely kormány által hozott törvény, rendelet, törvénykezés, szabályozás, vagy korlátozás; (c) vagy sztrájkok, munkáskizárások, vagy egyéb ipari intézkedések, polgári ellenállás, lázadás, invázió, terroristatámadás, vagy terroristatámadásokkal történő fenyegetés, háború (akár hadüzenettel, akár hadüzenet nélkül), valamint bármely természeti katasztrófa.

15.3. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés szerinti teljesítése felfüggesztettnek tekintendő a Vis Maior Esemény idejére, és a Szolgáltató jogosult a teljesítési idejének meghosszabbítására az esemény időtartamával.

15.4. A Szolgáltató és a Felhasználó közösen vagy külön-külön is köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior Esemény megszűnjön, valamint köteles olyan megoldást keresni, melynek segítségével képes a jelen szolgáltatási szerződés értelmében vállalt kötelezettségei esetleges teljesítésére még a Vis Maior Esemény ellenére is.

16. Szekció: Általános rendelkezések

16.1. Az  ETC Ltd. számára az írásos Feltételek tekintendők irányadónak. Bármely más állítás, kijelentés, vagy megállapodás, melyet másutt kötöttek, vagy tettek – akár közvetlenül, akár közvetetten, akár írásban, akár szóban, vagy akár hirdetésben, nem tekintendő kötelező érvényűnek az ETC Ltd. vonatkozásában, kivéve, ha ezt az ETC Ltd. a Felhasználó számára kifejezetten, írásban meg nem erősíti.

16.2. Az ETC Ltd. értesítéseket (beleértve a szolgáltatási szerződések változtatására, vagy a szolgáltatások illetve azok egy részérének megszüntetésére vonatkozókat) küldhet a Felhasználónak akár e-mailben, akár normál, postai küldeményben, vagy a szolgáltatásokra kitett üzenetekben, illetve a szolgáltatásokon keresztül.

17. Szekció: Általános jogi feltételek

17.1. A jelen szolgáltatási szerződési feltételek, és a feltételeken belül hivatkozások együttesen alkotják a teljes, jogszerű szolgáltatási szerződést a Felhasználó és az ETC Ltd. között és meghatározzák a Felhasználó számára a szolgáltatások használatára vonatkozó szabályokat.

17.2. A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az ETC Ltd. e-mailben, postai levélben és a szolgáltatások keretében is küldhet értesítést számára, többek között a jelen Feltételekben történő változásról is.

17.3. A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy amennyiben az ETC Ltd. nem gyakorolja, vagy nem érvényesíti bármely olyan jogát, vagy jogorvoslati jogát, melyet a jelen szolgáltatási szerződés tartalmaz, illetve mely jog értelmében az ETC Ltd. előnyt élvez az irányadó jog alapján, az nem tekintendő az ETC Ltd. általi hivatalos jogfeladásnak akár jogairól, akár jogorvoslatairól, mely jogok és jogorvoslatok továbbra is az ETC Ltd. rendelkezésére állnak.

17.4. Amennyiben az ügyben illetékes, megfelelő döntési kompetenciával rendelkező bíróság úgy dönt, hogy a jelen Megállapodás bármely kikötése érvénytelen, törvénytelen, vagy betarthatatlan (teljesen vagy részben), akkor ez semmilyen módon nem befolyásolja a megmaradó kikötések érvényességét, törvényességét és betarthatóságát, és érvényüket sem gyengíti.

17.5. Jelen szolgáltatási szerződés a regisztráció során megadott személyére vonatkozik. Ezen regisztrált személy nem jogosult a szolgáltatási szerződés, vagy a szolgáltatási szerződésből származó jogainak és kötelezettségeinek átruházására, átengedésére, illetve átadására, kivéve, ha erre vonatkozóan az ETC Ltd. a regisztrált személy számára előzetes, írásbeli hozzájárulást ad. Az ETC Ltd. a jelen szolgáltatási szerződést, vagy az abban foglalt jogait, illetve abból eredő kötelezettségeit átadhatja, átruházhatja, ráruházhatja, vagy felettük más módon diszponálhat, bármikor, annak érvényességi ideje alatt. Az ETC Ltd. a jelen szolgáltatási szerződés foglalt kötelezettségeinket csak a Felhasználó előzetes beleegyezésével (melyet ok nélkül nem tagadhat meg) ruházhatja át.

17.6. A Szerződésre, illetve a Felhasználó és az ETC Ltd. között fennálló jogviszonyra az Egyesült Királyság joga irányadó. A Felhasználó és az ETC Ltd. megállapodnak, hogy elfogadják az Egyesült Királyság bíróságának kizárólagos joghatóságát a szerződésen kívül, vagy a szerződés alapján felmerült minden vitás kérdés, így a nem szerződéses kérdések tekintetében is. Továbbá megállapodnak, hogy az ETC Ltd. gyorsított eljárás (vagy hasonló jellegű sürgős jogsegély) iránti kérelmet nyújthat be. A szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó szerződés nem tekinthető írásban megkötött szerződésnek.

18. Szekció: Jelen szolgáltatási szerződés nyelve

Az ETC Ltd. szerződési szolgáltatásának az eredeti nyelve angol. A szolgáltatási szerződés magyar nyelvű fordítása pusztán a Felhasználó kényelmét szolgálja. Amennyiben ellentmondás merül fel a szolgáltatási szerződés angol nyelvű verziója, illetve magyar nyelvű fordítása között, akkor – amilyen mértékig az megengedett az irányadó jog által – az angol nyelvű verzió elsőbbséget élvez bármely, fordított verzióval szemben.

A FELHASZNÁLÓ ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, ÉS ANNAK MINDEN PONTJÁT MEGÉRTETTE, AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET IS. AZ ELFOGADÁS GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT.

© E-Talking Club Ltd. – Utolsó módosítás: 2013. november

Friss bejegyzések

Friss videók

Elérhetőségünk

E-talking Network™ Ltd.

Telefon: +36 1/633 3841
E-mail:
info @ etalkingnetwork.com

Biztonságos fizetés