Telefon: +36 1 6333 841

Az angol nyelv története

Az angol nyelv történetének ismerete segíthet nekünk abban, hogy egy-egy szót még jobban megértsünk úgy, hogy tudjuk, hogy mikor, milyen körülmények között alakult ki. Ez főleg akkor van hasznunkra, amikor a szavak eredeti jelentését tanulmányozzuk.

Az angol nyelv kialakulásának története

Az angol nyelv története egy szigetcsoporton kezdődött, amelyet a tenger elválaszt az európai kontinenstől. Ezt a szigetcsoportot Brit-szigeteknek nevezik. A legnagyobb sziget középső részét nevezzük Angliának, és az angol nyelv ott alakult ki.

Eredetileg ezeken a szigeteken a kelták éltek. A nyelvük a kelta nyelv volt, ami nem hasonlít az angol nyelvre. Később a Római Birodalom idején Julius Caesar elfoglalta Angliát, és a keltákat visszaszorította Wales és Skócia hegyeibe, mert ott már el tudtak rejtőzni.

Amikor a rómaiak kivonultak Angliából, akkor a kelták nem sokáig örülhettek a földnek, ami eredetileg az övék volt. Ugyanis 450 körül egy új nép jött, és leigázta a kelták földjeit. Három törzs Észak-Európából. Az Angelek, Szászok és Jütök. Legyőzték a keltákat, és a kelták megint csak visszaszorultak a walesi és skót hegyekbe és az ír szigetre. A kelta nyelvet a kelták magukkal vitték ezekre a vidékekre. A nyelvük még manapság is létezik. Még néhány ember beszéli a mai Nagy-Britanniában a walesi, ír vagy skót kelta nyelvet.

Az angol nyelv története valójában ettől a ponttól kezdődik. Mert az angol nyelv őse ennek a három megszálló törzsnek a nyelve volt. Az Angelek törzse volt a három törzs közül a legnagyobb. Övék volt a legtöbb föld is. Ezért a területet új neve “Englaland” lett. Ami azt jelenti: “az Angelek földje.” Innen van a mai angol elnevezése: England. Az angol nyelv fejlődését három részre oszthatjuk. Az óangol, a középkori angol és a modern angol.

Az óangol (az angol-szász nyelv)

Az angol nyelv tehát eredetileg a három törzs eredeti nyelve volt. Ok nagyjából ugyanazt a nyelvet beszélték. Úgy is nevezzük ezt a nyelvet, hogy angol-szász nyelv. Ez az elnevezés a két nagy törzs az Angelek és a Szászok nevéből jön. A vikingek is sokszor betörtek az országba. Dánia királya pedig Anglia északi részeit birtokolta hosszabb ideig. Így kerültek be az angol nyelvbe a dán, norvég stb. szavak. Az akkori dán nyelv egyébként az akkori angoltól szinte csak a szavak végződéseiben tért el. Ezért kezdték az angolok elhagyni a szavak végén levő ragokat, mert így a dánok is megértették, amit mondtak. Eredetileg ugyanis az angol nyelv ugyanolyan ragozott nyelv volt, mint bármelyik nyelv.

A középkori angol

1066-ban egy másik nép támadta meg Angliát. Ok az Angliát az európai kontinenstől elválasztó csatorna szemközti oldalán, Normandiában, éltek. A nevük: normannok. A normann szó azt jelenti “északi ember”, ugyanis ok is északról (Skandináviából) jöttek eredetileg. Amikor a normannok letelepültek Normandiában, átvették az ott élők nyelvét: a franciát. A francia nyelv pedig a latin nyelvből alakult ki, ugyanis az itt élő nép annak idején az őket leigázó római nép nyelvét, a latint, átvette.

A normannok Normandia hercege (Hódító Vilmos) vezetésével megtámadták Angliát, és le is győzték az angol király seregét. Az angol nyelv története ennél a pontnál új fordulatot vesz, hiszen a normannok nyelve a francia lett a hivatalos nyelv. A normannok kormányozták az országot. Úgy tűnt egy ideig, hogy az angol nyelv el fog tűnni. De nem ez történt, ugyanis a vidéki emberek továbbra is angolul beszéltek. Ezért az egyetlen nyelv, amit mindenki megértett, az angol volt. Az urak tehát franciául beszéltek, a parasztok angolul. Ez az oka például annak, hogy a húsokat nyersen máshogy hívják az angolban, mint sütve. Ez azért van, mert az állatokat az angolul beszélő angolok nevelték, és ők angolul nevezték azokat. De a normann urak asztalára került sülve, és ezért akkor már franciául hívták őket. Az 1348-as nagy pestisjárvány az emberek harmadát elpusztította. És főleg a városokban, ahol a franciák éltek. Így hamarosan nem maradt elég francia, hogy az állami hivatalokat betöltse. Ezért kénytelenek voltak angolul beszélő embereket felvenni. Így hamarosan már egyre kevesebben beszéltek franciául. Az 1500-as évek közepére a francia nyelvet már egyáltalán nem használták Angliában.

A francia nyelv hatása nagymértékben átalakította az eredeti angol nyelvet. Rengeteg latin szó épült be a nyelvbe, hiszen a francia nyelv eredetileg a latin nyelvből alakult ki. Mellesleg a mai angol nyelvben kevesebb az óangol eredetű szó, mint a latin eredetű.

A modern angol

A modern angol az 1500-as évek közepe óta használt angol nyelv. Persze azóta is változik a nyelv fokozatosan. Egyre egyszerűbb lesz. Például 100-200 évvel ezelőtt még volt külön tegező forma az angolban. Ma már ezt nem használják.

Forrás: nyelviskola.ws

Tovább

Vélemény, hozzászólás?

Friss bejegyzések

Friss videók

Elérhetőségünk

E-talking Network™ Ltd.

Telefon: +36 1/633 3841
E-mail:
info @ etalkingnetwork.com

Biztonságos fizetés